Powered by Blogger.
RSS

SAHABAT YANG MATI SYAHID

1. KHUBAID BIN ‘ADI

Ia seorang yang cukup dikenal di Madinah dan termasuk sahabat anshor. Ia sering bolak balik kepada Rasulullah sejak beliau hijrah kepada mereka, lalu beriman kepada rabbul’alamin. Ia seorang yang berjiwa bersih, bersifat terbuka, beriman teguh dan berhati mulia, lapang dada namun tegas.

Rasulullah memerintahkan Khubain bin ‘Adi beserta sahabat lainnya untuk menyelidiki kemana arah tujuan kafir Quraisy, lalu Ia menyelidiki keadaan tersebut namun diketahui oleh kafir quraisy dan akhirnya digantung di kayu salib. Setelah disalib ia pun dipanah oleh pemanah kafir. Gugurlah Khubaid bin ‘Adi sebagai syahid.

2. ABDULLAH BIN ZUBEIR

Abdullah adalah anak dari asma binti Abu Bakar. Ia lahir di daerah Quba. Sewaktu pembebasan Afrika, Andalusia, Konstatinopel, ia belum berumur 17 tahun. Ia ikut berperang. Pertempuran pun berkecamuk, dan pihak Islam terancam bahaya besar. Abdullah melayangkan pandangannya meninjau kekuatan musuh hingga segera diketahuinya dimana letak kekuatan mereka.

Ia adalah orang yang sangat kuat ibadahnya, tekun, maka tak ada seorang pun yang tidak mengakui keutamaanya kecuali orang yang dibutakan matany oleh Allah.

Sewaktu poerselisihan dan peperangannya dengan Mu’awiyah, Ia dikunjungi oleh Hushain bin Numeir yakni panglima tentara yang dikirim oleh Yazid untuk memadamkan pemberontakan Ibnu Zubeir. Namun Ibnu Zubeir tidak mau mengikiuti Mu’awiyah, ia tetap pada Amirul Muk’minin, sihingga Hajjaj datang memerangi Mekkah ibukota Ibnu Zubeir dan dikepung selama 6 bulan.

Namun Ia tidak menyerah, sampai ketika itu umurnya telah 70 tahun. Lau setelah itu terjadilah peperangan. Abdullah bin Zubeir terlibat peperangan tersebut. Lalu Ia Syahid dan di salib tubuhnya yang telah kaku tersebut oleh Hajjaj dan juga sebelum di salib kepala Abdullah bin Zubeir dipisah dari badannya.

3. ASHIM BIN TSABIT

Ia seoramng pimpinan untuk penyelidikan rahasia orang-orang quraisy, sehingga dapat mengetahui kemana arah tujuan gerakan serta langkah persipan mereka untuk suatu peperangan yang baru. Ia dipilih oleh Rasulullah sebagaim pimpinan dari 10 orang sahabat.

Dalam penyelidikan sampai diantara Osfa dan Mekkah, rupanya diketahui oleh kafir quraisy dan akhirnya Ashim beserta sahabat terkepung. Mereka disuruh menyerah namun Ashim sebagai pimpinan tak mau menyerah. Sehingga ia terkena panah oleh pemanah Kafir. Gugurlah Ashim sebagai syahid.

4. ZAID BIN DITSINNAH

Zaid adalah sahabat yang ditugasi rasulullah menyelidiki gerakan kafir quraisy bersama sahabat lainnya yang temasuk Ashim dan Khubaid. Namun ia juga dibunuh olek kaum Musyrik. Kaum kafir melakukan tindakan kejam yaitu dengan menyula atau menusukkan dari dubur hingga tembus ke bagian atas badannya dan Ia gugur sebagai syahid.

5. ZAID BIN KHATHTHAB
Diantara pasukan Musailamah al-Kadzdzab, ada satu orang yang dicari-cari oleh Zaid bin Khaththab. Kecintaannya pada Islam membuat Zaid geram untuk segera memancung kepala orang itu.Dia adalah Rajjal bin ‘Unfuwah:seseorang uyang telah memeluk Islam namun belakangan murtad, kembalai kepada kekafiran.

Di medan Yamamah, sepasang mata zaid laksana sepasang m,ata rajawali mencari mangsa selama pertempuran berlangsung. Zaid menerobos barisan musuh seumpama anak panah lepas dari musuhnya.

Zaid tidak kehilangan asa. Dia terus berusaha mencari sosok Rajjal. Usaha Zaid tidak sia-sia. Kini Rajjal ada dihadapan Zid. Pada saat itu juga zaid berhasil membunuh musuh Allah Rajjal. Hal tersebut menyebabkan musuh Alllah yang lain marah dan bertambah murka. Sehingga tejadilah pertempuran yang sangat dahsyat antara pasukan kaum muslimin dan pasukan kafir. Pada saat yang bersamaan pasukan kafir berusaha mencari-cari Zaid.

Dalam pada itu Allah berkenan mengabulkan permohonan Zaid. Senjata musuh berhasil mengenai tubuh suci Zaid. Jiwa suci zaid melayang sebagai Syahid.

6. ABU BAKAR SIDDIQ

7. UMAR BIN KHATAB


8. SAAD BIN ABI WAQQAS
Ia digelari dengan singa yang menyembunyikan kukunya.

9. USAID BIN HUDHAIR

10. ABBAD BIN BISYR

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 komentar: